BOERDERIJ

Hoeve Axel is een echt gemengd bedrijf van zo’n 200 ha. Gemengd houdt in dat we een combinatie hebben akkerbouw, veehouderij, bloembollenteelt en toerisme.
Dit gemengde karakter van het bedrijf heeft als grote voordeel dat een groot deel van de benodigde grondstoffen in een kringloop op het bedrijf kunnen worden gebruikt.

De familie van Heerwaarden boert al sinds 1934 op Hoeve Axel. Wil je meer weten over ons bedrijf? Lees dan verder over o.a. duurzaamheid en de historie van ons bedrijf.

luchtfoto.png

DUURZAAMHEID

 

Op Hoeve Axel vinden allerlei duurzame processen plaats. Door de combinatie van veehouderij en akkerbouw kunnen wij alle mest die onze dieren produceren kwijt op eigen grond. Het voer voor de dieren telen wij grotendeels zelf; met name mais en granen. Daarnaast worden ook aardappelen die niet geschikt zijn voor aflevering, door bijvoorbeeld beschadiging, als voer gebruikt. Natuurhooi van het eiland is een mooie aanvulling op het rantsoen van de dieren.

 

De vaste mest uit de potstal werkt als voeding voor het bodemleven waardoor de bodemvruchtbaarheid verbetert. Om het bodemleven nog meer te stimuleren worden er ’s winters groenbemesters ingezaaid.

 

Sinds augustus 2021 liggen er in totaal 680 zonnepanelen op de daken van de schuren. Hierdoor kunnen we voorzien in onze eigen stroombehoefte.

dorsen.png

AKKERBOUW

 

Pootgoed

Wij zijn gespecialiseerd in de teelt van hoogwaardig pootgoed. Pootgoed is het uitgangsmateriaal voor andere agrariërs. Het poten vindt plaats in april/mei waarna in het groeiseizoen een strenge selectie plaatsvindt om de planten vrij te houden van ziekten en plagen. In september begint de oogst waarna ze worden opgeslagen. Gedurende de winter worden de aardappelen gesorteerd en uitgezocht om vervolgens door ons handelshuis Agrico te worden verkocht.

 

Overige akkerbouwgewassen

Naast pootgoed, telen wij ook suikerbieten, granen en mais.

Narcis_3.png

BLOEMBOLLEN

 

Bloembollenteelt is ook een groot onderdeel van ons bedrijf. We verbouwen tussen de 20 en 30 verschillende soorten. Planten van de bollen vindt plaats in oktober waarna ze worden afgedekt met een laagje stro tegen de vorst. Begin juli wordt begonnen met de rooiwerkzaamheden. Eerst worden de bollen in het zwad gerooid.

 

Op deze manier kunnen de wortels op een natuurlijke wijze indrogen. Na droging vindt sorteren en tellen plaats zodat ze naar diverse afnemers kunnen worden verkocht.

vleesvee_1.png

VEEHOUDERIJ

 

De veehouderij bestaat uit vleesvee, voornamelijk stieren, van diverse vleesrassen zoals Piemontees, Limousin en Blonde d’Aquitaine. Wij leveren lokaal, maar ook landelijk. De runderen die lokaal worden afgezet, via bijvoorbeeld I love Texel, worden geslacht in Oudeschild bij Slachtbedrijf Boschma. Dit vlees is o.a. te koop bij Plus Hooijschuur. Ook diverse horecabedrijven en de zorg op Texel maken gebruik van dit Texelse rundvlees. Landelijk zijn wij aangesloten bij Bief Select (www.biefselect.nl) met het twee sterren Beter Leven keurmerk.

 

Het voer voor de dieren wordt zoveel mogelijk op het eigen bedrijf geteeld; mais, tarwe, voederbieten. Daarnaast worden ook aardappelen die niet geschikt zijn als pootgoed aan de dieren gevoerd. De mest uit de potstal wordt op eigen land gebruikt.

aardappelen_rooien.JPG

Historie

Hoeve Axel is in 1913 gebouwd. De bouwer destijds, Frans van Hoeve, woonde in de Zeeuwse gemeente Axel wat ook de naam van onze boerderij verklaart. De boerderij werd door hem verhuurd en in 1923 kwam het in handen van R.P.J. Keijser, de dijkgraaf van Eierland. In 1934 werd Jan Jacobz. van Heerwaarden pachter van Hoeve Axel. Hij bouwde in 1937 het woonhuis erbij.

Tijdens de Russenoorlog werd Axel vanaf de Noordbatterij op zaterdag 7 april 1945 als één van de eerste boerderijen in brand geschoten. Het woonhuis werd behouden, maar schuren gingen verloren. In 1947 vond herbouw van de schuur plaats, deze schuur wordt nog steeds gebruikt.

De boerderij is vele jaren gepacht door de familie Van Heerwaarden, van diverse eigenaren. In 1983 kwam het geheel in eigendom van de familie Van Heerwaarden.