Mais & graan

Geplaatst op

Voedergewassen

Snijmais
Er wordt op ons bedrijf ongeveer 20 ha snijmais geteeld. De mais wordt in het voorjaar gezaaid. Op 1 ha groeien ongeveer 100.000 planten die zo’n 45 ton product opleveren. Ongeveer de helft van deze opbrengst bestaat uit kolven. Wanneer de temperaturen in juli oplopen kan mais 30-40 cm per week groeien. Eind juli is de plant ongeveer 2 meter lang en worden de kolven gevormd. In september is de mais oogstrijp.

Met grote machines wordt de mais gehakseld en ingekuild. Hiermee kunnen wij de stieren een jaar voeren.

Graan
Wij telen ongeveer 20 ha graan. Dit graan wordt gebruikt als veevoer. Het stro dient als strooisel in de potstal of als strodek voor de narcissen. Graan wordt vroeg in het voorjaar gezaaid. In juni vormt zich de aar waarin de korrels zitten. In augustus is het graan rijp en wordt het gecombined. Wij slaan het graan vervolgens op om dit gedurende het gehele jaar te voeren aan de stieren. Voordat het aan de stieren wordt gevoerd, wordt het eerst geplet voor een betere vertering.